İntravenoz Yüksek Doz C Vitamini Tedavisi

İntravenöz C Vitamini

Yüksek dozlarda C vitamini terapisi de belirli kanser vakalarınıda kullanılmış ve, gelişmiş yaşam kalitesi ile, tümör ölümü gibi bir aralıkta, pozitif sonuçlar bulgulanmıştır. C vitaminini konu alan bir çok çalışma vardır ve doku kültüründe kanser üzerinde etkilidir. Kansere karşı doku kültüründe, C vitamini konsantrasyonları kullanabilmek, sadece intravenöz terapi ile mümkündür.

2008 yılında “the Journal of the National Academy of Sciences”da yayınlanan bir çalışma, bu yönde yapılan yüksek intravenöz düzeylerinin tümör volümünü %41-53 oranında azalttığını ortaya koymuştur. Bu da her IV kullanımının 60-75 gram (65000 – 75000 mg) dolaylarında olmasını gerektirir. Aynı zamanda, yüksek dozdaki C vitamini terapisi, kemoterapi süresince yaşanan yorgunluk, bulantı, ağrı ve iştahsızlığı da büyük ölçüde azaltmaktadır. Kanser hücrelerini öldürebilmek için, C vitamini düzeyinin, litrede, 1.000 – 5.000 mikromol olması gerekir. “Canadian Medical Association Journal”da yayınlanan bulgulara göre, kandaki C vitamini konsantrasyonunu etkin bir düzeye çıkarabilmenin tek yolunun, vitamini intrevenöz yolla zerk edilmesidir.

Kan düzeyleri 10-15 mg/dL civarında olduğunda, C vitamininin anti-viral etkileri görülür. Bu düzeye oral yolla değil de ancak, damar yoluyla ulaşılabilinir. Oral yol, kan düzeylerini, ancak 1.2-4.0 mg/dL y çıkarırken, bu oran, IV’de, 50-90 mg/dL’dir. IV C vitamini, aynı zamanda, Centre for Advanced Medicine’da yayınlanan bir makalede açıklandığı gibi, genellikle domuz gribi olarak adlandırılan, yaşamı tehdit eden H1N1 gribini başarıyla tedavi etmiştir. Bu hastalığa sahip 56 yaşında Yeni Zellandalı bir hasta, total solunum yetmezliği geliştirmiş, ve hastane en sonunda ailenin de isteğiyle IV C vitaminine başvurmuştur. Hastaya 9 gün boyunca C vitamini terapisi uygulanmış, ve terapi, gelişmiş akciğer fonksiyonu ile sonlanmıştır. Sonrasında ise, dışarıdan oksijen desteğine gerek dahi kalmamıştır. University of Maryland Medical Center’in raporuna göre, yüksek dozlardaki intravenöz C vitamini terapisi, Hepatit C tedavisinde kullanılabilir.

İn Vitro’da 88 mg/dL konsantrasyonundaki C vitamini mediumda bulunan histamini %72 oranında yok etmiştir. Muhtemelen bu sebepten dolayı genellikle IV C vitamini alerji ve astım tedavisinde etkilidir. İntravenöz C vitamini, ciddi görüş kaybına sebep olabilecek optik sinir enflamasyonu olan optik nevrit tedavisinde kullanılmıştır. Japonya’daki Kitasato University’de 1996 yılında yapılan bir araştırma, yüksek dozdaki İntravenöz C vitamininin, görüşü geliştirdiğini bulgulamıştır. Aynı zamanda, B vitamini ve oral kortikosteroid ya da oral B 12 vitamini de etkilidir.