Perinöral invazyon Tedavisi

Tümör hücrelerinin organın çevresinde bulunan sinir hücrelerini tutması perinöral invazyon denir. Olumsuz bir özelliktir.⠀

Tedavi bu problemleri gidermek için uygulanır